Huisregels

Huisregels

 • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd. Ook de vraag ernaar wordt zeker niet op prijs gesteld.
 • Wanneer u voor de eerste keer komt, zal ik u een aantal vragen stellen. Dit om eventuele aandachtspunten te bespreken en om er zeker van te zijn dat u geheel of gedeeltelijk gemasseerd mag worden.
 • Hygiëne en ethiek staan bij mij hoog in het vaandel. Ik verwacht van u hetzelfde!
 • Tijdens de massage houdt u uw ondergoed aan. Bij de dames zal ik het BH bandje losmaken in verband met het gebruik van olie en dek ik u af met een handdoek alvorens de massage begint.
 • Tijdens de massage zijn die delen van uw lichaam bedekt die niet gemasseerd worden.
 • Indien u mij niet volledig of verkeerd inlicht, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage.
 • De massages vormen geen vervanging voor professionele medische hulp, maar kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn!
 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist, dan kan het zo zijn dat ik u vraag allereerst met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelende arts hierin toestemt.
 • Eventueel medicijngebruik dient u mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de massage noodzakelijk.
 • Het is prettig wanneer de mobiele telefoon uitgeschakeld is tijdens de behandeling.
 • Wilt u een afspraak verzetten of annuleren, dan graag minimaal 24 uur van te voren. Dit geeft mij nog de mogelijkheid de door u vrijgemaakte plek op te vullen.